Zespół Elektrowni Wodnych Dychów PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Dychów w Dychowie

jest eksploatatorem siedemnastu elektrowni wodnych w tym:

  • 7 na Nysie Łużyckiej,
  • 9 na Bobrze
  • 1 na Kwisie.

Elektrownia Dychów jest elektrownią szczytowo-pompową. Pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego, wykorzystując dopływ naturalny Bobru. W okresie niskich dopływów zbiornik wyrównania dobowego zasilany jest również pompami akumulacyjnymi. Największą budowlą hydrowęzła jest kanał derywacyjny o długości 20,4 km doprowadzający wodę do zbiornika wyrównania dobowego o powierzchni 100 ha i użytecznej pojemności energetycznej 3,6 mln m3. Po modernizacji elektrowni przeprowadzonej w latach 2002—2005 moc elektrowni wzrosła do 90 MW.

BUDOKOP Sp. z o.o. zainstalowała system ASTKZ w roku 1998. W roku 2011 przeprowadzono jego modernizację i rozbudowę. W skład systemu wchodzą: -czujniki ciśnienia wody w piezometrach otwartych, -szczelinomierze trójosiowe i hydroniwelatory na konstrukcji zamka wodnego. -czujnik i temperatury, czujniki wydatku wody drenażowej oraz stacja METEO. BUDOKOP jest również autorem projektu monitoringu kanału derywacyjnego. Czujniki firmy GLOETZL były wykorzystywane do monitoringu skarpy EW Dychów – podczas prac modernizacyjnych.