ESP Żydowo

ESP Żydowo [Energa Wytwarzanie S.A.]

W 2018 i 2019 roku wykonaliśmy projekt budowlany i wykonawczy Automatycznego Systemu Technicznej Kontroli (ASTKZ) dla Elektrowni Szczytowo – Pompowej Żydowo. Ponadto wystartowaliśmy jeszcze w 2019 roku z wykonaniem prac.