Tama Solina
Tama Solina

W ciągu naszej ponad 20 letniej działalności zrealizowaliśmy wiele ciekawych i trudnych projektów.

Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje:

Hydrotechnika – to głównie Automatyczne Systemy Technicznej Kontroli Zapory ASTKZ.


Geotechnika – to głównie największe obiekty geotechniczne w Polsce (KWB Bełchatów, KWB Turów, zbiornik odpadów poflotacjnych – Żelazny Most, KGHM) na obiektach tych instalujemy głębokie inklinometry oraz inną aparaturę pomiarową w głębokich otworach wiertniczych. Realizujemy także w pełni automatyczne systemy pomiarowe.


Termomonitoring – to głównie instalacje światłowodowego kabla sensorycznego do pomiaru filtracji wody (aktywny pomiar temperatury) lub pomiaru przemieszczeń wgłębnych górotworu (pomiar naprężeń).


Budownictwo – to głównie pomiary inklinometryczne ścian szczelinowych i pomiary ciśnienia porowego wody.