Zapora Świnna Poręba wybudowana jest na rzece Skawa (km 26,6) – woj. małopolskie. [RZGW Kraków]

Jest to zapora ziemna z rdzeniem. Jej max. wysokość (w osi galerii) wynosi 54 m, a długość korony 640 m.

W trakcie budowy zapory, jeszcze w latach 90-tych XX w. firma BUDOKOP zainstalowała czujniki pomiarowe w rdzeniu zapory. Zainstalowano wówczas łącznie:

  • 24 poduszki do pomiaru parcia gruntu,
  • 38 czujników ciśnienia wody porowej na 4 poziomach rdzenia, w trzech przekrojach pomiarowych,
  • 7 piezometrów magnetycznych,
  • 5 kolumn osiadań.

W roku 2010 – podczas powodzi – zbiornik zgromadził wody o poj. ponad 60 mln m3. Całkowita pojemność zbiornika wynosi 161 mln m3