Prowadzenie głębokich prac fundamentowych wymaga skutecznego monitorowania całego procesu, szczególnie na terenach miejskich, gdzie granice inwestycji często wyznaczają sąsiadujące budynki.

Od blisko 20 lat wykonujemy inklinometry i prowadzimy pomiary przemieszczeń ścian szczelinowych.

Monitorowaliśmy przemieszczenia ścian szczelinowych między innymi na obiektach: Budowa hotelu Hilton we Wrocławiu, budowa Angel Wings – Wrocław, budowa Drogowej Trasy Średnicowej – Katowice i wiele innych na terenie całej Polski.