Monitoring Inklinometryczny.

Skuteczny monitoring inklinometryczny jest niezbędny podczas prowadzenia głębokich prac fundamentowych. Szczególną trudnością wykazują się tereny miejskie, gdzie granice inwestycji często wyznaczają sąsiadujące budynki.

Od 20 lat wykonujemy zarówno inklinometry jak i prowadzimy pomiary przemieszczeń ścian szczelinowych.

Monitorowaliśmy przemieszczenia ścian szczelinowych wielu ambitnych projektów. Nie tylko odpowiadaliśmy za monitoring wrocławskiego hotelu Hilton oraz Angel Wings, ale także budowa Drogowej Trasy Średnicowej – Katowice, jak i wiele innych.