Zapora Pilchowice – EW Pilchowice I [TAURON Ekoenergia] wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Jelenia Góra. Zapora została oddana do eksploatacji w roku 1912 na rzece Bóbr (km 196,7 ). Dodatkowo jest to druga po Solinie najwyższa zapora w Polsce (62 m). Co więcej, długość zapory w koronie wynosi 270 m.

W roku 2013 BUDOKOP zaprojektował oraz zainstalował na zaporze ASTKZ. Zainstalowano:

  • 28 czujników ciśnienia wody i temperatury,
  • system hydroniwelacji składający się z 12 elementów,
  • 6 pochyłomierzy elektronicznych,
  • 5 szcelinomierzy trójosiowych,
  • 3 stanowiska pomiaru wielkości wypływu wody z drenażu,
  • stacja METEO.

Ponadto, 100-letnia zapora jest jednym z ciekawszych zabytków woj. dolnośląskiego, w związku z czym wszystkie prace musiał zatwierdzić konserwator zabytków.