Kopalnia Węgla Brunatnego.

[PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów]

W 2017 i 2018 roku BUDOKOP zaprojektował i wykonał dla PGE GiEK S.A. Oddziału Kopalnii Węgla Brunatnego Turów instalację systemu monitorowania zwałowiska. W ramach prac zainstalowaliśmy zarówno czujniki ciśnienia porowego wody oraz czujniki ciśnienia/parcia gruntu. W systemie zastosowano bardzo nowoczesne rozwiązania bezprzewodowej transmisji danych. Co więcej, zasilanie bateryjne czujników umożliwiło bezproblemową automatyzacje pomiarów. Dane pomiarowe spływają do oprogramowania SCADA, gdzie dokonywana bieżąca analiza.

Dodatkowo w 2018 i 2019 roku, w KWB Turów został zainstalowany automatyczny system do pomiaru przemieszczeń wgłębnych.  W skład systemu wchodziły automatyczne sondy SAAV przystosowane do instalacji w istniejących inklinometrach (nawet bardzo silnie już zdeformowanych). Zainstalowano system bezprzewodowej komunikacji z czujnikami i oprogramowanie pozwalające na prowadzenie bieżącej analizy pomiarów przemieszczeń. Konstrukcja systemu umożliwia swobodne przenoszenie sond SAAV w nowe lokalizacje, w ślad za postępem eksploatacji.