Mata Światłowodowa

W latach 2006 – 2008 Budokop wziął udział w projekcie naukowym „Distributed and Polymer Optical Fibre Sensors”. Projekt polegał na instalacji maty światłowodowej, czyli światłowodowego kabla sensorycznego zintegrowanego z geosiatką.

W projekcie testowaliśmy światłowody polimerowe, przeznaczone do pomiarów przemieszczeń gruntu na terenach osuwiskowych. Pomiary światłowodów metodą OTDR realizowali nasi pracownicy. Wyniki badań posłużyły Berlińskiemu, Federalnemu Instytutowi Badania Materiałów i Testowania, w skrócie BAM.