W latach 2006 – 2008 w ramach projektu naukowego „Distributed and Polymer Optical Fibre Sensors” Budokop brał udział w instalacji światłowodowego kabla sensorycznego zintegrowanego z geosiatką.

W projekcie testowano światłowody polimerowe, przeznaczone do pomiarów przemieszczeń gruntu na terenach osuwiskowych. Pomiary światłowodów metodą OTDR realizowane były przez naszych pracowników, a wyniki analizowane przez naukowców z Berlińskiego Instytutu Materiałowego – BAM.