Żelazny Most [KGHM].

Największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych, należący do KGHM Polska Miedź. Nazwa pochodzi od miejscowości, w pobliżu której jest położony. Usytuowany jest na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna, w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Budowę zbiornika rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatację (i równoczesną rozbudowę) od 1977 roku. Powierzchnia całkowita zbiornika wynosi 1394 ha, powierzchnia akwenu 624 ha, objętość całkowita 700 mln m³, długość zapór składowiska 14,3 km, wysokość zapór 20 do 45 m, objętość wody zgromadzonej w akwenie 8 mln m³, głębokość maksymalna 2,5 m (wody w stawie nadosadowym).

Zbiornik jest wciąż powiększany. Składowisko dysponuje możliwościami rozwoju pojemności do ponad 1,1 mld m³.

Na obiekcie Żelazny Most KGHM  firma BUDOKOP Sp. z o.o. prowadzi instalację głębokich inklinometrów służących do monitoringu stateczności skarp. Od 2007 roku zainstalowano inklinometry o łącznej głębokości ponad 6000m. Większość instalacji ma charakter systemów zespolonych. Na zewnętrznych powierzchniach rur inklinometrycznych instalowane są czujniki ciśnienia wody porowej, rozmieszczane z reguły na kilku poziomach pomiarowych.

W 2015 r na obwałowaniu zbiornika Żelazny Most firma BUDOKOP zainstalowała pierwszą sondę inklinometryczną SAA firmy MEASURAND. Sonda o długości 150 m była najdłuższą tego typu instalacją na świecie. Instalacje kolejnych, nowoczesnych sond SAA na obiekcie Żelazny Most są kontynuowane.