Zbiornik Żelazny Most jest największym w Europie zbiornikiem odpadów pofloatacyjnych. Firma Budokop prowadzi instalację inklinometrów na terenie obiektu.

Żelazny Most [KGHM].

Zbiornik Żelazny most należy do KGHM Polska Miedź. Co więcej jest to największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych. Nazwa pochodzi od miejscowości, w pobliżu której leży zbiornik. Znajduje się on na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna, w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Budowę zbiornika rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatację od 1977 roku. Ponadto wciąż trwały prace nad rozbudową. Powierzchnia całkowita zbiornika wynosi 1394 ha, powierzchnia akwenu 624 ha, objętość całkowita 700 mln m³. Dodatkowo długość zapór składowiska wynosi 14,3 km, wysokość zapór 20 do 45 m, objętość wody zgromadzonej w akwenie 8 mln m³, głębokość maksymalna 2,5 m.

Dodatkowo KGHM Polska Miedź wciąż powiększa zbiornik. Składowisko dysponuje możliwościami rozwoju pojemności do ponad 1,1 mld m³.

Na obiekcie Żelazny Most KGHM  firma BUDOKOP Sp. z o.o. prowadzi instalację głębokich inklinometrów służących do monitoringu stateczności skarp. Od 2007 roku zainstalowano inklinometry o łącznej głębokości ponad 6000m. Większość instalacji ma charakter systemów zespolonych. Na zewnętrznych powierzchniach rur inklinometrycznych pracownicy Budokop zainstalowali czujniki ciśnienia wody porowej, rozmieszczane z reguły na kilku poziomach pomiarowych.

W 2015 r na obwałowaniu zbiornika Żelazny Most firma BUDOKOP zainstalowała pierwszą sondę inklinometryczną SAA firmy MEASURAND. Sonda o długości 150 m była najdłuższą tego typu instalacją na świecie. Instalacje kolejnych, nowoczesnych sond SAA na obiekcie Żelazny Most są kontynuowane.