Elektrownia Wodna Czchów, wraz z Elektrownią Wodną Różnów wchodzą w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Kraków.

Elektrownia Wodna Czchów wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Kraków, wraz z elektrownią wodną Rożnów. Elektrownia wodna Czchów jest częścią zapory zbudowanej w latach 1936-1949 na Dunajcu w miejscowości Czchów. Jest to zarówno elektrownia wodna przepływowa, jak i pracująca z założeniem wyrównywania przełyku szczytowej elektrowni Rożnów.  Zaporę ziemną wybudowano ze żwiru oraz piasków gruboziarnistych z ekranem w postaci płyt betonowych. Wysokość zapory wynosi 12,5 m, a z kolei długość 430 m.

Na zaporach Rożnów i Czchów, w latach 2009 – 2010 zrealizowano system pomiarowy ASTKZ, tym samym na zaporze Czchów zainstalowano standardowy zestaw czujników:

  • czujniki do pomiaru poziomu wody i temperatur w wybranych piezometrach otwartych,
  • zestawy szczelinomierzy trójosiowych kontrolujące szczeliny dylatacyjne na ścianach elektrowni,
  • Zapora Rożnów – jedna z większych w Polsce – wymagała instalacji bardziej złożonego systemu kontrolno – pomiarowego.

Ponadto ze względu na znaczne rozmiary inwestycji prowadzonej w ZEW Rożnów – Czchów prace związane z akwizycją i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych wykonaliśmy przy współpracy z firmą EFEKT-AUTOMATYKA. Co więcej, serwis AKP prowadzi firma BUDOKOP Sp. z o.o.