Zapora Lubachów, powstała w 1917 roku, wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Wałbrzych.

Zapora Lubachów [TAURON Ekoenergia]. Konstrukcja wybudowana została jako kolejna tego typu w tym regionie (po Pilchowicach) w roku 1917 na rzece Bystrzyca (km 74,1), ówcześnie powiązana była z niewielką elektrownią w Lubachowie, lecz teraz wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Wałbrzych. Wysokość zapory wynosi 44 m, a jej długość 230 m. Budulcem był kamień wydobywany z okolicznych wyrobisk. Budowla posiada 10 stałych otworów przelewowych, 4 upusty ulgi oraz 2 upusty denne.

Jest to jeden z ciekawszych obiektów na Dolnym Śląsku, ponadto ze względu na wiek podlega pod konserwatora zabytków.

W roku 2012 BUDOKOP Sp. z o.o. zaprojektował oraz

zainstalował ASTKZ na zaporze, w którego skład wchodzą:

  • 12 piezometrów otwartych oraz 3 zamknięte,
  • 2 systemy hydroniwelatorów,
  • 2 pochyłomierze elektroniczne,
  • 2 stanowiska pomiarowe wypływu wody drenażowej,
  • 2 stanowiska pomiarowe na dopływach do zbiornika,
  • stacja METEO.

Dodatkowo system posiada zaimplementowany, oryginalny sposób pomiaru ruchów termicznych zapory oraz naprężeń poprzecznych w jej korpusie.
Co więcej, system jest regularnie serwisowany przez BUDOKOP.