ASTKZ Solina

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie 

Zapora w Solinie jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce o długości 664 m, podzieloną na 43 sekcje, wysokości 82 m i objętości betonu 760 000 m3. Przekrój poprzeczny zapory ma kształt zbliżony do trójkąta. Wewnątrz zapory na 4 poziomach biegną galerie komunikacyjno-kontrolne o łącznej długości 2 073 m. Dylatacje pomiędzy sekcjami uszczelnione są gumowymi taśmami. Przelewy zamykane są zamknięciami segmentowymi o konstrukcji spawanej. W sekcjach przelewowych znajdują się dwa upusty denne. W sekcjach zapory przylegających do elektrowni wodnej zabetonowane są rurociągi stalowe doprowadzające wodę do turbin elektrowni. Średnica rurociągów (2 nitki) prowadzących do turbin Francisa wynosi 6,0 m a do turbin rewersyjnych (pracujących w dwóch kierunkach – również 2 nitki) wynosi 4,0 m. Poniżej sekcji przelewowo-upustowych zapory w celu rozpraszania energii wody, znajduje się podłoże w postaci betonowej płyty wypadowej uzbrojonej w dwa rzędy szykan. Dla zabezpieczenia się przed nadmierną filtracją pod zaporą wykonana została w podłożu przesłona z zastrzyków cementowych składająca się z otworów wiertniczych o maksymalnej głębokości 60 m, (średnio 47 m). Elektrownia Wodna Solina (uruchomiona w 1968 r.), szczytowo-pompowa ma moc zainstalowaną (po modernizacji przeprowadzonej w latach 2000-2003) 200 MW i produkuje roczne 230 GWh  energii elektrycznej.

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie] 
Zapora w Solinie jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce o długości 664 m, podzieloną na 43 sekcje, wysokości 82 m i objętości betonu 760 000 m3. Przekrój poprzeczny zapory ma kształt zbliżony do trójkąta. Wewnątrz zapory na 4 poziomach biegną galerie komunikacyjno-kontrolne o łącznej długości 2 073 m. Dylatacje pomiędzy sekcjami uszczelnione są gumowymi taśmami. Przelewy zamykane są zamknięciami segmentowymi o konstrukcji spawanej. W sekcjach przelewowych znajdują się dwa upusty denne. W sekcjach zapory przylegających do elektrowni wodnej zabetonowane są rurociągi stalowe doprowadzające wodę do turbin elektrowni. Średnica rurociągów (2 nitki) prowadzących do turbin Francisa wynosi 6,0 m a do turbin rewersyjnych (pracujących w dwóch kierunkach – również 2 nitki) wynosi 4,0 m. Poniżej sekcji przelewowo-upustowych zapory w celu rozpraszania energii wody, znajduje się podłoże w postaci betonowej płyty wypadowej uzbrojonej w dwa rzędy szykan. Dla zabezpieczenia się przed nadmierną filtracją pod zaporą wykonana została w podłożu przesłona z zastrzyków cementowych składająca się z otworów wiertniczych o maksymalnej głębokości 60 m, (średnio 47 m). Elektrownia Wodna Solina (uruchomiona w 1968 r.), szczytowo-pompowa ma moc zainstalowaną (po modernizacji przeprowadzonej w latach 2000-2003) 200 MW i produkuje roczne 230 GWh  energii elektrycznej.

System ASTKZ Solina – Myczkowce został zainstalowany na obiektach w roku 2006 przez firmę BUDOKOP Sp. z o.o. Zapora w Solinie – największa w Polsce – wymagała instalacji złożonego systemu pomiarowego. Podstawowym elementem systemu są szczelinomierze trójosiowe, pochyłomierze oraz hydroniwelator. Taki zespół czujników monitoruje zachowanie (stateczność) segmentów zapory w różnych fazach eksploatacji. Zespół czujników do pomiaru ciśnienia wody (piezometry zamknięte), wielkości wypływu wody z drenaży, poziomu wody w piezometrach otwartych i fugach oszczędnościowych, monitoruje zjawiska towarzyszące pracy zapory. Odrębną grupę czujników zainstalowano do monitorowania tzw. tła. Są to czujniki poziomu wody oraz temperatury wody, powietrza i betonu wraz z kompletną stacją METEO. Inna grupa czujników monitoruje fundamenty generatorów oraz mury oporowe od strony wody dolnej. Budowa tak złożonego systemu była możliwa dzięki dostępowi do najnowszej techniki pomiarowej. Wszystkie zamontowane czujniki pochodzą od jednego producenta – GLOETZL, co nie pozostaje bez wpływu na spójność całego systemu i jego sprawność. Część aparatury pomiarowej jest przez dostawcę przystosowana do warunków panujących na obiekcie. Dotyczy to nie tylko zmian adaptacyjnych konstrukcji, ale również budowę nowych urządzeń pomiarowych. W taki sposób powstały np. czujniki do pomiaru rozwartości szczelin w części podwodnej konstrukcji betonowych.
Ze względu na znaczne rozmiary inwestycji prowadzonej w ZEW Solina-Myczkowce prace związane z akwizycją i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych zostały wykonane we współpracy z firmą ENERGOEFEKT Sp. z o.o. System serwisowany jest przez firmę BUDOKOP.

W roku 2017 i 2018 zostały zainstalowane w obrębie zapory w Solinie automatyczne sondy inklinometryczne SAAV służące do pomiaru przemieszczeń wgłębnych górotworu w rejonie przyczółków. Dane pomiarowe spływają w sposób automatyczny do istniejącego na obiekcie systemu SCADA.

System ASTKZ Solina – Myczkowce został zainstalowany na obiektach w roku 2006 przez firmę BUDOKOP Sp. z o.o. Zapora w Solinie – największa w Polsce – wymagała instalacji złożonego systemu pomiarowego. Podstawowym elementem systemu są szczelinomierze trójosiowe, pochyłomierze oraz hydroniwelator. Taki zespół czujników monitoruje zachowanie (stateczność) segmentów zapory w różnych fazach eksploatacji. Zespół czujników do pomiaru ciśnienia wody (piezometry zamknięte), wielkości wypływu wody z drenaży, poziomu wody w piezometrach otwartych i fugach oszczędnościowych, monitoruje zjawiska towarzyszące pracy zapory. Odrębną grupę czujników zainstalowano do monitorowania tzw. tła. Są to czujniki poziomu wody oraz temperatury wody, powietrza i betonu wraz z kompletną stacją METEO. Inna grupa czujników monitoruje fundamenty generatorów oraz mury oporowe od strony wody dolnej. Budowa tak złożonego systemu była możliwa dzięki dostępowi do najnowszej techniki pomiarowej. Wszystkie zamontowane czujniki pochodzą od jednego producenta – GLOETZL, co nie pozostaje bez wpływu na spójność całego systemu i jego sprawność. Część aparatury pomiarowej jest przez dostawcę przystosowana do warunków panujących na obiekcie. Dotyczy to nie tylko zmian adaptacyjnych konstrukcji, ale również budowę nowych urządzeń pomiarowych. W taki sposób powstały np. czujniki do pomiaru rozwartości szczelin w części podwodnej konstrukcji betonowych.
Ze względu na znaczne rozmiary inwestycji prowadzonej w ZEW Solina-Myczkowce prace związane z akwizycją i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych zostały wykonane we współpracy z firmą ENERGOEFEKT Sp. z o.o. System serwisowany jest przez firmę BUDOKOP.