Zapora Solina to największa budowla hydrotechniczna w Polsce. Firma Budokop wykonała dla niej system ASTKZ oraz zautomatyzowane sondy SAAV.

ASTKZ Solina

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie 

Podzielona na 43 sekcje. Zapora Solina jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce Jej długość wynosi 664 m, a wysokość 82 m. Co więcej objętość wykorzystanego betonu to 760 000 m3. Przekrój poprzeczny zapory ma kształt zbliżony do trójkąta. Wewnątrz zapory na 4 poziomach biegną galerie komunikacyjno-kontrolne o łącznej długości 2 073 m. Dylatacje pomiędzy sekcjami uszczelnione są gumowymi taśmami.

Przelewy zamykane są zamknięciami segmentowymi o konstrukcji spawanej. W sekcjach przelewowych znajdują się dwa upusty denne. W sekcjach zapory przylegających do elektrowni wodnej zabetonowane są rurociągi stalowe doprowadzające wodę do turbin elektrowni. Średnica rurociągów prowadzących do turbin Francisa wynosi 6,0 m a do turbin rewersyjnych wynosi 4,0 m. Poniżej sekcji przelewowo-upustowych zapory w celu energię wody rozprasza podłoże w postaci betonowej płyty wypadowej uzbrojonej w dwa rzędy szykan. Dla zabezpieczenia się przed nadmierną filtracją pod zaporą wykonana została w podłożu przesłona z zastrzyków cementowych składająca się z otworów wiertniczych o maksymalnej głębokości 60 m, (średnio 47 m). Elektrownia Wodna Solina (uruchomiona w 1968 r.), szczytowo-pompowa ma moc zainstalowaną (po modernizacji przeprowadzonej w latach 2000-2003) 200 MW i produkuje roczne 230 GWh  energii elektrycznej.

Udział firmy BUDOKOP w użyteczności projektu

System ASTKZ Solina – Myczkowce zainstalowała na obiektach, w roku 2006 firma BUDOKOP Sp. z o.o. Zapora w Solinie, największa w Polsce, wymagała instalacji złożonego systemu pomiarowego. Co więcej podstawowym elementem systemu są szczelinomierze trójosiowe, pochyłomierze oraz hydroniwelator. Taki zespół czujników monitoruje zachowanie (stateczność) segmentów zapory w różnych fazach eksploatacji. Zespół czujników do pomiaru ciśnienia wody, jak i również wielkości wypływu wody z drenaży oraz poziomu wody w piezometrach otwartych i fugach oszczędnościowych, monitoruje zjawiska towarzyszące pracy zapory. Odrębną grupę czujników zainstalowano do monitorowania tzw. tła. Są to czujniki poziomu wody oraz temperatury wody, powietrza i betonu wraz z kompletną stacją METEO. Inna grupa czujników monitoruje fundamenty generatorów oraz mury oporowe od strony wody dolnej. Budowa tak złożonego systemu była możliwa dzięki dostępowi do najnowszej techniki pomiarowej.

Ponadto wszystkie zamontowane czujniki pochodzą od jednego producenta GLOETZL. Dodatkowo wpływa to na spójność całego systemu i jego sprawność. Dostawca przystosował część aparatury pomiarowej do warunków panujących na obiekcie. Dotyczy to nie tylko zmian adaptacyjnych konstrukcji, ale również budowę nowych urządzeń pomiarowych. W taki sposób powstały np. czujniki do pomiaru rozwartości szczelin w części podwodnej konstrukcji betonowych.
Ze względu na znaczne rozmiary inwestycji prowadzonej w ZEW Solina-Myczkowce podczas prac związane z akwizycją i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych firma BUDOKOP współpracowała z firmą ENERGOEFEKT Sp. z o.o. Dodatkowo system serwisowany jest przez firmę BUDOKOP.

W roku 2017 i 2018 zostały zainstalowane w obrębie zapory w Solinie automatyczne sondy inklinometryczne SAAV służące do pomiaru przemieszczeń wgłębnych górotworu w rejonie przyczółków. Dane pomiarowe spływają w sposób automatyczny do istniejącego na obiekcie systemu SCADA.