Jesteśmy liderem na polskim rynku w dziedzinie budowy Automatycznych Systemów Technicznej Kontroli Zapór ASTKZ. Nasze pierwsze systemy ASTKZ zainstalowaliśmy jeszcze w latach 90-tych i wszystkie działają do dzisiaj. Nasze instalacje wykonywane są w oparciu o aparaturę najwyższej klasy, dzięki czemu przez lata eksploatacji dostarczają wiarygodnych wyników. Nasze systemy są bardzo wysoko oceniane zarówno przez użytkowników jak i osoby wykonujące analizujący stateczności monitorowanych zapór.

W trakcie wykonywania projektu technicznego systemu ASTKZ dobieramy aparaturę kontrolno-pomiarową oraz całą infrastrukturę teletechniczną tak, aby skutecznie mierzyć wszystkie istotne dla stateczności obiektu parametry oraz zapewnić trwałość, niezawodność i odporność na warunki środowiskowe całego systemu.

Stosowane obecnie systemy umożliwiają pomiar takich parametrów jak:
 • ciśnienie porowe i temperatura wody,
 • ciśnienie hydrostatyczne w piezometrach otwartych i zamkniętych,
 • wydatek wody drenażowej,
 • wartości wzajemnych przemieszczeń elementów budowli,
 • wartości nachyleń budowli,
 • wartości osiadań budowli,
 • wartości naprężeń górotworu oraz poziom ciśnień na kontakcie górotwór – obudowa,
 • odkształcenia górotworu i elementów żelbetowych,
 • wartości temperatury elementów budowli,
 • tło meteorologiczne (ciśnienie atmosferyczne, temperatura, wilgotność, opady). 

Wszystkie wyniki pomiarów systemu ASTKZ są archiwizowane w bazie danych bezpośrednio na obiekcie lub na serwerze firmy BUDOKOP. Za pomocą przystępnego programu wizualizacji zapewniamy:

 • szybki dostęp do bieżących i archiwalnych wyników pomiarów,
 • możliwość porównania interesujących pomiarów z dowolnego okresu czasu,
 • możliwość ustawienia ostrzegawczych i alarmowych wartości wskazań czujników.

Realizacje w hydrotechnice