[PGE Energia Odnawialna S.A.]

Jest to położona w woj. pomorskim elektrownia szczytowo-pompowa (716 MW), co więcej jest największa elektrownia wodna w Polsce. Zbiornik dolny stanowi jezioro Żarnowieckie, natomiast zbiornik górny stanowi wybudowane na pobliskim płaskowyżu jezioro Czymanowo.

Automatyczny system Technicznej Kontroli Zapór (ASTKZ) wybudowali pracownicy BUDOKOP w latach 2001 – 2004. Wówczas, po raz pierwszy w Polsce, użyto czujników do pomiaru rozwarcia szczelin dylatacyjnych pod wodą.

System zapewnia kompleksową analizę stateczności obwałowań nie tylko zbiornika górnego, komory wlotów ale także budynku elektrowni. Automatyczny system kontrolno – pomiarowy stanowią czujniki do pomiaru:

  • poziomu wody w piezometrach otwartych,
  • wydatku wody z drenażu obwiedniowego zbiornika górnego,
  • wydatku wody drenażowej w galeriach kontrolnych,
  • rozwarcia szczelin dylatacyjnych,
  • pochylenia budynku elektrowni i komory wlotów,
  • temperatury betonu, asfaltobetonu, wody i powietrza,
  • tła atmosferycznego przy budynku elektrowni i na zbiorniku górnym.

Ponadto sygnały pomiarów z poszczególnych czujników są przesyłane do skrzynek zbiorczych i dalej, drogą radiową, do komputera głównego. Dostęp do zarówno aktualnych i archiwalnych danych zapewnia przyjazne w obsłudze oprogramowanie z możliwością wizualizacji.