Kontakt

Dane teleadresowe:

BUDOKOP Sp. z o.o.
Zakład Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
Powstańców 19 B
41- 400 MYSŁOWICE
woj. śląskie

www.budokop.com
[email protected]

tel./ fax +48 32 318 23 08, 318 23 09, 318 23 10

Prezes:
Łukasz Krywult
[email protected]

Wiceprezes Prezes:
Andrzej Chrost
[email protected]

NIP : 222-01-22-752
REGON : 273092921
Bank : Alior Bank 88 2490 0005 0000 4520 3974 3118

Numer KRS: 0000057150 Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 68 000 PLN