Budokop Sp. z o.o. proponuje monitoring strukturalny zjawisk zachodzących w konstrukcjach budowlanych jak również w podłożu gruntowym. Monitoring może być prowadzony dla istniejących już obiektów budowlanych lub obiektów w trakcie realizacji.
Kompleksowe rozwiązania zawierają:
  • wykonanie projektu technicznego i montaż aparatury pomiarowej,
  • wykonywanie pomiarów, modelowanie i analizę zjawisk obserwowanych,
  • wsparcie merytoryczne dla projektantów lub na radach budowy.

Dodatkowo, proponowane systemy pomiarowe działają automatycznie, z możliwością bezpośredniego dostępu do danych na serwerach Klienta lub na serwerach firmy Budokop.

Najczęściej wykonywanymi pomiarami są:

  • Pomiary inklinometryczne – pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych – zachodzące w konstrukcjach budowlanych, a w szczególności w obudowach głębokich wykopów (ścianki szczelinowe i pale). Pomiary inklinometryczne prowadzone są również w gruntach otaczających (przylegających) i podłożu konstrukcji.
  • Pomiary wzajemnych przemieszczeń elementów budowli.
  • Pomiary obciążenia kotwi dla kotwionych ścian szczelinowych.
  • Pomiary naprężeń w elementach konstrukcyjnych obiektów budowlanych.
  • Pomiary ciśnienia porowego wody – pod płytą fundamentową oraz w otoczeniu konstrukcji. Pomiary natężenia przepływu wód.
  • Pomiary osiadań i nachyleń budowli i terenu.

Co więcej, nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz przyjazny software serwerowy zapewnią wygodny, zdalny dostęp do danych pomiarowych i raportów dla wszystkich uprawnionych użytkowników.

Nasze nowoczesne rozwiązania pomiarowe zagwarantują zarówno bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, jak i optymalizację kosztów monitoringu strukturalnego.