Zbiornik zaporowy Wióry powstał po spiętrzeniu rzeki Świśliny zaporą zlokalizowaną w 8,6 km biegu rzeki. Użytkowanie obiektu rozpoczęto w 2008 roku.

Zespół zbiorników wodnych Brody Iłżeckie – Wióry [RZGW Warszawa]

Zbiornik zaporowy Wióry (woj. świętokrzyskie) powstał po spiętrzeniu rzeki Świśliny zaporą zlokalizowaną w 8,6 km biegu rzeki. Ponadto jest to zapora ziemna z rdzeniem glinowym i galerią kontrolno – zastrzykową, drenażem kamienno – żwirowym oraz przesłoną cementacyjną pod galerią i na przyczółkach. Wysokość zapory wynosi 26 m, a długość 252 m. Co więcej pozwolenie na użytkowanie obiektu obowiązuje od 2008 roku.

ASTKZ automatyczny system kontrolno – pomiarowy założyli na zaporze pracownicy BUDOKOP Sp.z o.o. w roku 2006. Za pomocą zainstalowanych w zaporze urządzeń pomiarowych realizowane są następujące pomiary:

  • poziomu wody w piezometrach otwartych i zamkniętych oraz piezoreperach magnetycznych,
  • poziom wody w zbiorniku górnym i dolnym,
  • przemieszczeń elementów konstrukcji żelbetowych i betonowych obiektu,
  • nachylenia elementów obiektu,
  • wydatku wody drenażowej w galerii kontrolnej i studni drenażu zbiorczego,
  • temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.

W skład całego systemu pomiarowego ASTKZ wchodzą również sterowniki, szafki transmisyjne, komputery pomiarowe, analityczne oraz serwer. Cała sieć pomiarowa posiada zarówno zabezpieczenie przepięciowe i przeciwpożarowe oraz zestaw baterii i stację UPS mogącą zasilać układ w przypadku zaniku napięcia w rozdzielni.