ISMOP – Informatyczny System Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych:

Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia.

Uroczyste otwarcie eksperymentalnego wału nastąpiło 30 września 2015 r.

Budokop – w ramach projektu wykonał instalację automatycznego systemu pomiarowego, w skład którego wchodziły zarówno „ konwencjonalne” czujniki – czujniki ciśnienia porowego wody, czujniki ciśnienia gruntu, inklinometry, stacja METEO, jak i nowatorski system termomonitoringu światłowodowego do pomiarów filtracji wody przez korpus konstrukcji ziemnej. Zastosowany światłowodowy kabel sensoryczny zintegrowany był z przewodem grzejnym do tzw. aktywnej metody pomiaru. Długość kabla sensorycznego wynosiła 1200 m i umożliwiała pomiar temperatury co jeden metr (dokładność pomiaru temp. – 0,1 oC) Wszystkie dane pomiarowe spływały w sposób automatyczny do systemu SCADA umożliwiającego prowadzenie bieżącej analizy pomiarów. Zaimplementowany przez Budokop system pomiarowy umożliwiał eksport danych dla upoważnionych użytkowników, którzy mogli wykorzystywać dane do prowadzenia dalszych analiz, np. stateczności, w innych specjalistycznych poprogramowaniach.

Zainstalowany na obiekcie system automatycznego termomonitoringu światłowodowego, z aktywną metodą pomiaru, był pierwszą tego typu instalacją na terenie Polski.