The ISMOP Czernichów project has first of its kind monitoring system implemented by BUDOKOP Ltd. System uses IT data and allows to view it throuh SCADA.

Projekt ISMOP Czernichów(Informatyczny System Monitorowania Obładowań Przeciwpowodziowych)miał na celu opracować system monitorowania obładowań przeciwpowodziowych. Monitoringowi poddano zarówno stan ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych, zarówno w trybie ciągłym, jak i z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych. System potrafił także szacować ryzyko potencjalnych uszkodzeń.

Uroczyste otwarcie eksperymentalnego wału nastąpiło 30 września 2015 r.

Budokop w ramach projektu wykonał instalację automatycznego systemu pomiarowego. W skład Projektu ISMOP Czernichów wchodziły zarówno czujniki ciśnienia porowego wody i  gruntu, inklinometry, stacja METEO, jak i nowatorski system termomonitoringu światłowodowego. Wspomniany system termomonitoringu służył do pomiaru filtracji wody przez korpus konstrukcji ziemnej. Zaimplementowaliśmy w systemie światłowodowy kabel sensoryczny zintegrowany z przewodem grzejnym do tzw. aktywnej metody pomiaru. Długość kabla sensorycznego wyniosła 1200 m i umożliwiła pomiar temperatury co jeden metr z dokładnością pomiaru temp. 0,1 oC. Wszystkie dane pomiarowe spływały w sposób automatyczny do systemu SCADA umożliwiającego prowadzenie bieżącej analizy pomiarów. Zaimplementowany przez Budokop system pomiarowy umożliwiał eksport danych, wykorzystywanych do prowadzenia dalszych analiz, np.  w innych specjalistycznych oprogramowaniach.

Zainstalowany na obiekcie system automatycznego termomonitoringu światłowodowego, z aktywną metodą pomiaru, był pierwszą tego typu instalacją na terenie Polski