Termomonitoring – światłowodowy kabel sensoryczny.

Od 2005 roku zajmujemy się  pomiarami naprężeń i temperatury przy użyciu światłowodowego kabla sensorycznego. Zainstalowaliśmy prototypowe światłowodowe maty pomiarowe między innymi na zaporze w Myczkowcach i w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie.

Dzięki pracy rozwojowej i testach prototypowych rozwiązań zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i instalacji światłowodowych kabli sensorycznych.

W 2016 roku w ramach projektu ISMOP wykonaliśmy automatyczny system pomiaru wału przeciwpowodziowego z zastosowaniem m.in. sensorycznego kabla światłowodowego (metoda aktywnego termomonitoringu – kabel światłowodowy podgrzewany elektrycznie)

Monitoring światłowodowy (termomonitoring) jest innowacyjną metodą wykrywania różnego typu zagrożeń środowiskowych za pomocą pomiaru temperatury. Technika pomiarowa umożliwia pomiar temperatury wzdłuż światłowodu z zachowaniem wysokiej rozdzielczości temperaturowej oraz przestrzennej (pomiar może być wykonywany co 1 m lub częściej).

Zalety termomonitoringu światłowodowego: jest to pomiar liniowy, wykonywanie pomiarów nie wpływa na monitorowany obiekt. Światłowód charakteryzuje wysoka trwałość oraz pasywność elektryczna, co oznacza, że jako sensor może być stosowany w miejscach zagrożonych eksplozją, pożarem lub narażonych na działanie pola elektromagnetycznego. Może być stosowany w miejscach całkowicie niedostępnych lub trudno dostępnych.

Zastosowanie:

  • obiekty hydrotechniczne (zapory ziemne, wały przeciwpowodziowe) – szybkie wykrywanie procesów filtracyjno-erozyjnych,
  • w geotechnice (osuwiska i tereny zagrożone osuwiskami), na obiektach typu mosty, tunele oraz w górnictwie (np. monitoring ‘przeciwpożarowy’ taśmociągów).

Termomonitoring światłowodowy może odbywać się automatycznie, a uzyskane pomiary mogą być zintegrowane z pomiarami otrzymanymi z innych czujników pomiarowych, z systemami sterowania i kontroli, jak również z systemem archiwizującym.

Publikacje: