Specjalizujemy się w monitoringu strukturalnym obiektów geotechnicznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i instalacji systemów pomiarowych dla kopalń odkrywkowych, zbiorników odpadów oraz innych mniejszych obiektów.

Proponujemy  monitoring  zjawisk zachodzących w podłożu gruntowym jak i konstrukcjach budowlanych.

Kompleksowe rozwiązania w dziedzinie badań geotechnicznych zawierają:

 • wykonanie projektu technicznego i instalacja aparatury pomiarowej,
 • wykonywanie pomiarów i analizę zjawisk obserwowanych,
 • serwis urządzeń pomiarowych,
 • wykonywanie raportów i sprawozdań z pomiarów,
 • udostępnianie danych na serwerach Budokop-u, wraz ze wsparciem informatycznym dla Klientów.
Obecnie proponowane systemy pomiarowe mogą działać automatycznie, z możliwością bezpośredniego dostępu do danych na serwerach Klienta lub na serwerach firmy BUDOKOP.

Najczęściej wykonywanymi przez pomiarami geotechnicznymi są:

 • pomiary inklinometryczne manualne i automatyczne,
 • pomiary naprężeń w gruncie,
 • pomiary ciśnienia porowego wody,
 • pomiary natężenia przepływu wód,
 • pomiary osiadań i nachyleń budowli i terenu,
 • pomiary naprężeń w elementach konstrukcyjnych obiektów budowlanych,
 • pomiary przemieszczeń poziomych w konstrukcjach typu ściany szczelinowe, pale itp., 
 • pomiary wzajemnych przemieszczeń elementów budowli.

Nasze realizacje