[PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie]

Zapora ziemna Myczkowce usypana jest z pospółki żwirowo-piaskowej z dużą zawartością części ilastych i pylastych, dodatkowo w części środkowej korpusu znajduje się jądro ilaste. W dolnej części jądro opiera się na poduszce betonowej (ostrodze) związanej z podłożem skalnym. Zapora w środku posiada betonową część przelewową zamykaną zamknięciami segmentowymi.

Całkowita długość ziemnej zapory wynosi 386 m. Rzędna korony zapory to 2,5 m wyżej od maksymalnego poziomu piętrzenia. Skarpa odwodna posiada umocnienie zarówno w postaci kamiennego narzutu, jak i płyt betonowych, a skarpa odpowietrzna z kolei, chroni się darnią. Szerokość korony 9 m, maksymalna szerokość w podstawie 108 m, wysokość zapory 17,5 m. Część betonowa składa się z przelewów oraz ujęcia wody do sztolni. Przelewy posiadają 3 przęsła, każde w świetle 16 m. Nad przelewami znajduje się most drogowy szerokości 4 m oraz belki podsuwnicowe dla suwnicy bramowej. Suwnica obsługuje miedzy innymi zamknięcia remontowe przelewów. Poniżej przelewów znajduje się płyta wypadowa o długości 24,5 m z 2 rzędami szykan. Ujęcie wody lokalizuje się w skrajnej lewej części betonowej jazu. Ponadto wzdłuż całej części przelewowej zapora posada przesłonę z zastrzyków cementowych.

Elektrownia Wodna Myczkowce to konstrukcja przepływowo-wyrównawcza. Posiada ona dwa turbozespoły z turbinami typu Kaplana, o  łącznej mocy 8,3 MW. Budynek elektrowni usytuowany jest na końcu sztolni w miejscowości Zwierzyń.

System ASTKZ Solina – Myczkowce zaimplementowali pracownicy BUDOKOP Sp. z o.o. w 2006 r. Zapora Myczkowce posiada zainstalowany prosty zastaw czujników do pomiaru poziomu wody i temperatur w wybranych piezometrach otwartych oraz trójosiowe szczelinomierze. Szczelinomierze  kontrolują rozwarcie szczelin dylatacyjnych pomiędzy segmentami konstrukcji betonowej.