[PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie]

Zapora ziemna Myczkowce usypana jest z pospółki żwirowo-piaskowej z dużą zawartością części ilastych i pylastych, w części środkowej korpusu znajduje się jądro ilaste. W dolnej części jądro opiera się na poduszce betonowej (ostrodze) związanej z podłożem skalnym. Zapora w środku posiada betonową część przelewową zamykaną zamknięciami segmentowymi. Całkowita długość ziemnej zapory wynosi 386 m. Rzędna korony zapory – 2,5 m wyżej od maksymalnego poziomu piętrzenia. Skarpa odwodna umocniona jest narzutem kamiennym i płytami betonowymi a skarpa odpowietrzna chroniona jest darnią. Szerokość korony 9 m, maksymalna szerokość w podstawie 108 m, wysokość zapory 17,5 m. Część betonowa składa się z przelewów oraz ujęcia wody do sztolni. Przelewy posiadają 3 przęsła, każde w świetle 16 m. Nad przelewami znajduje się most drogowy szerokości 4 m oraz belki podsuwnicowe dla suwnicy bramowej obsługującej miedzy innymi zamknięcia remontowe przelewów. Poniżej przelewów (jazu) znajduje się płyta wypadowa o długości 24,5 m z 2 rzędami szykan. Ujęcie wody zlokalizowane jest w skrajnej lewej części betonowej jazu. Wzdłuż całej części przelewowej zapory wykonana jest przesłona z zastrzyków cementowych. Elektrownia Wodna Myczkowce (uruchomiona w 1961 r.), przepływowo-wyrównawcza z dwoma turbozespołami z turbinami typu Kaplana ma łączną moc zainstalowaną 8,3 MW. Budynek elektrowni usytuowany jest na końcu sztolni w miejscowości Zwierzyń.

System ASTKZ Solina – Myczkowce został zainstalowany przez BUDOKOP Sp. z o.o. w 2006 r. W zaporze Myczkowce zainstalowano prosty zastaw czujników do pomiaru poziomu wody i temperatur w wybranych piezometrach otwartych oraz trójosiowe szczelinomierze, kontrolujące rozwarcie szczelin dylatacyjnych pomiędzy segmentami konstrukcji betonowej.