Pomiary inklinometryczne umożliwiają określenie przemieszczeń występujących poniżej powierzchni terenu i/lub konstrukcji budowlanych. Istotną zaletą pomiarów inklinometrycznych jest możliwość prowadzenia pomiarów przemieszczeń na różnych głębokościach.

Instalujemy i wykonujemy pomiary inklinometryczne od ponad 20 lat! Specjalizujemy się w instalacjach bardzo głębokich inklinometrów, w najtrudniejszych warunkach geologicznych.

Mamy doświadczenie w instalacjach zespolonych – inklinometrów, ekstensometrów, czujników ciśnienia porowego oraz sond do pomiaru naprężeń górotworu.

Ponadto doświadczona kadra naukowa i sprzęt pomiarowy najwyższej klasy gwarantują pomiary w raz z ich analizą na najwyższym poziomie.

Instalujemy także inklinometry poziome do pomiarów osiadania nasypów oraz inklinometry w ścianach szczelinowych do monitorowania stateczności wykopu

Potrzeba bieżącego monitorowania stateczności obiektów budowlanych często wymusza konieczność stosowania automatycznych inklinometrów – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą takich rozwiązań.