Zapora Wióry

Realizacje » Zapora Wióry

Zespół zbiorników wodnych Brody Iłżeckie – Wióry [RZGW Warszawa]
Zbiornik zaporowy Wióry (woj. świętokrzyskie) powstał po spiętrzeniu rzeki Świśliny zaporą zlokalizowaną w 8,6 km biegu rzeki. Jest to zapora ziemna z rdzeniem glinowym i galerią kontrolno – zastrzykową, drenażem kamienno – żwirowym oraz przesłoną cementacyjną pod galerią i na przyczółkach. Wysokość zapory wynosi 26 m, a długość 252 m. Pozwolenie na użytkowanie obiektu obowiązuje od 2008 roku.

ASTKZ automatyczny system kontrolno – pomiarowy został założony na zaporze przez BUDOKOP Sp.z o.o. w roku 2006. Za pomocą zainstalowanych w zaporze urządzeń pomiarowych realizowane są następujące pomiary:
- poziomu wody w piezometrach otwartych i zamkniętych oraz piezoreperach magnetycznych
- poziom wody w zbiorniku górnym i dolnym
- przemieszczeń elementów konstrukcji żelbetowych i betonowych obiektu
- nachylenia elementów obiektu
- wydatku wody drenażowej w galerii kontrolnej i studni drenażu zbiorczego
- temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
W skład całego systemu pomiarowego ASTKZ wchodzą również sterowniki, szafki transmisyjne, komputery pomiarowe, analityczne oraz serwer. Cała sieć pomiarowa posiada zabezpieczenie przepięciowe i przeciwpożarowe oraz zestaw baterii i stację UPS mogącą zasilać układ w przypadku zaniku napięcia w rozdzielni.