EW Czchów

Realizacje » EW Czchów

Elektrownia Wodna Czchów [TAURON Ekoenergia]
W skład Zespołu Elektrowni Wodnych Kraków wchodzi m.in. Elektrownia wodna Czchów i Rożnów. Elektrownia Czchów jest częścią zapory zbudowanej w latach 1936-1949 na Dunajcu w miejscowości Czchów. Jest to elektrownia wodna przepływowa, pracująca z założeniem wyrównywania przełyku szczytowej elektrowni Rożnów.  Zaporę ziemną wybudowano ze żwiru oraz piasków gruboziarnistych z ekranem w postaci płyt betonowych. Wysokość zapory wynosi 12,5 m a długość 430 m.

Na zaporach Rożnów i Czchów, w latach 2009 – 2010 zrealizowany został system pomiarowy ASTKZ. Na zaporze Czchów zainstalowano standardowy zestaw czujników:
- czujniki do pomiaru poziomu wody i temperatur w wybranych piezometrach otwartych
- zestawy szczelinomierzy trójosiowych kontrolujące szczeliny dylatacyjne na ścianach elektrowni.
Zapora Rożnów – jedna z większych w Polsce – wymagała instalacji bardziej złożonego systemu kontrolno – pomiarowego.
Ze względu na znaczne rozmiary inwestycji prowadzonej w ZEW Rożnów – Czchów prace związane z akwizycją i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych zostały wykonane przy współpracy z firmą EFEKT-AUTOMATYKA. Serwis AKP jest prowadzony przez firmę BUDOKOP Sp. z o.o.